H I S T O R I E
   

Frank van Biemen was een van de eerste in Nederland die digitale fotografie omhelsde,
vanuit de gedachte dat techniek in dienst staat van creativiteit.
Kennis van het instrument en de techniek stelt de fotograaf –net als bijvoorbeeld de musicus- in staat om vrijheid te nemen en nieuwe paden in te slaan.
Dat leidde tot een grote diversiteit klanten en fotografie voor image- en wervingscampagnes ,
verpakkingen, posters, billboards, covers en meer.
Door de recente samensmelting van video en fotografie is het nieuwe medium videografie een feit.
De toekomst begint nu.